Search
Close this search box.

Տարադրամի փոխարժեքն այսօր

Տարադրամի փոխարժեքները՝ ըստ rate.am-ի.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեքն է 386 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 390 դրամ:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեքն է 413 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 420 դրամ:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեքն է 4,08 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 4.19 դրամ: