Search
Close this search box.

Ոսկեպարցիք են, մենակ ե՞նք թողելու

Ոսկեպարցիք են ։ Հայեր ,հիմա էլ հո արանքում Լաչին չկա ,փակ ճանապարհի խնդիր չկա ` բացա սաղ,մենակ ե՞նք թողելու իրանց ։