Search
Close this search box.

Ուղիղ. Խուզարկություններ Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքում

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է սկսել Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքում։

Թե ինչ վարույթի շրջանակում են սկսվել խուզարկություններն՝ առայժմ հայտնի չեն։