Search
Close this search box.

Էլեկտրաէներգիայի` 4 ժամից ավելի վթարային անջատման դեպքում սպառողին ՀԷՑ-ը պետք է գումար վճարի

էլեկտրամատակարարման վթարային ընդհատման և դրա վերականգնման ժամկետների խախտման դեպքում սպառողներին վճարվող տույժերի վերաբերյալ:Այս մասին հայտնում են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից:Սպառողի էլեկտրամատակարարման վթարային ընդհատման դեպքում ՀԷՑ ՓԲԸ-ն այն պարտավոր է վերականգնել ընդհատման պահից ոչ ուշ, քան`

քաղաքային համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում` 4 ժամում,
գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում` 8 ժամում,
քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմաններից դուրս` 12 ժամում

Բաշխողը վճարում է տույժ՝ սպառված էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական արժեքի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 2,500 դրամը։ Բաշխողը տույժ չի վճարում, եթե խախտումը հետևանք է ֆորս մաժորի։