Search
Close this search box.

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Քարտեզների հետ խնդիրներ կան, բայց մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը ․ Ալեն Սիմոնյան