Search
Close this search box.

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ․ Կացինը առած՝ բոլոր արտոնությունները կտրում եք, կարո՞ղ ա մեծ բեռ եք վերցրել, խառնվել եք իրար