Search
Close this search box.

Տարադրամի փոխարժեքն այսօր

Ներկայացնում ենք ԿԲ-ի կողմից սահմանված տարադրամի փոխարժեքներն սեպտեմբերրի 11-ի դրությամբ:

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեքն է 385 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 388 դրամ:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեքն է 414 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 418 դրամ:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեքն է 3.90 դրամ,
վաճառքի նվազագույն արժեքը՝ 4 դրամ:

экономите время и до 30% от стоимости