կարեվոր

Հայտնի են բուհերի միասնական քննությունների օրերը

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի հրամանով հաստատվել են 2023/2024 ուստարվա բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների օրերը:

Համաձայն հրամանի` միասնական քննությունների համար, ըստ առարկաների, սահմանված են հետևյալ օրերը.

09.06.2023 թ. – «Քիմիա», «Ռուսաց լեզու»
13.06.2023 թ. – «Օտար լեզուներ»
16.06.2023 թ. – «Մաթեմատիկա»
20.06.2023 թ. – «Հայոց լեզու և հայ գրականություն»
23.06.2023 թ. – «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»
27.06.2023 թ. – «Հայոց պատմություն», «Ֆիզիկա»