Search
Close this search box.

ՆԳ նախարար Վահե Ղազարյանը 4 նոր տեղակալ է նշանակել

Էժան ավիատոմսեր դեպի Եգիպտոս և Դուբայ

ՀՀ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի հրամաններով ՆԳՆ ոստիկանության պետի և փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալներ են նշանակվել՝

Վարդան Վարդանյանը նշանակվել է ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանության պետի տեղակալ,
Կարեն Հակոբյանը նշանակվել է ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանության պետի տեղակալ,
Եգոր Կարապետյանը նշանակվել է ՀՀ ՆԳՆ Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ,
Դավիթ Սարգսյանը նշանակվել է ՀՀ ՆԳՆ Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ։